Co je to Hydroponie?

Co vlastně znamená pojem hydroponie?

Tento termín je složený ze dvou řeckých slov a to "hydro" (voda) a "ponos" (práce). Jde o formu pěstování, kde živný roztok přímo dodává živiny rostlinám. V tradičním pěstitelství naopak bakterie a plísně rozkládají organickou hmotu a tím uvolňují minerální ionty, jež poté rostliny získávají z vody přítomné v půdě. Rostliny v každém případě konzumují jako primární výživu pouze minerální ionty, nikoliv komplexní organické molekuly, jak je tomu u lidí. Hydroponie tedy není nějaká diametrálně odlišná nebo snad nepřirozená metoda pěstování. Veškeré rostliny, nehledě na to, jestli jsou v organickém substrátu nebo ve 100% minerálním hydroponickém systému zcela bez substrátu, nakonec získávají živiny z minerálů ve vodě. Jaký je tedy rozdíl? V tom, že v hydroponii voda neustále cirkuluje, jediné výraznější ztráty tedy tvoří voda spotřebovaná rostlinami a pravidelné výměny roztoku.

Paradoxně není voda klíčem k úspěchu

I když jsou ve většině hydroponických systémů kořeny neustále udržovány vlhké, není to voda, která je klíčem k úspěšné hydroponii, nýbrž kyslík. Možná víte, že při péči o pokojové rostliny je jedním z nejčastějších problémů přelití. Vodou nasáklý substrát totiž zamezuje rostlinám přístup vzduchu ke kořenům, které potřebují k životu kyslík. Hydroponické systémy se proto primárně soustředí na okysličení. Hydroponie přináší vysoký výnos a to především díky okysličenému roztoku spolu s optimálními živinami. Pokud máte ve zvyku pěstování v půdě, všechny systémy hydroponie vám při správném použití mohou nabídnout masivní nárůst výnosů a to bez toho, aniž by klesla kvalita.

hydroponie

Jak na úspěšnou hydroponii?

  • Vše je především o prostředí. Velké teplo, zima a slabé či naopak moc silné proudění vzduchu může vaší úrodu zničit. Nechte si poradit od prodejců a pěstitelů, kteří vám pomohou co nejlépe přizpůsobit systém lokálním podmínkám.
  • Poznejte svojí vodu. Je potřeba v případě tvrdé i měkké vody používat vhodné verze živin. Univerzální výživa není dobrou volbou. Pro měkkou vodu obsahuje málo vápníku, pro vodu tvrdou naopak obsahuje vápníku mnoho.
  • Je potřeba sehnat kvalitní měřící přístroje. Klíčové jsou pro kvalitu živného roztoku hodnoty pH a EC. pH ukazuje, jak moc je živný roztok kyselý či zásadití, EC (elektrická vodivost) poskytne obecný ukazatel, jaké množství živin roztok obsahuje.
  • Ideální hodnota pH neexistuje. Každá rostlina totiž preferuje jinou hodnotu a při každého hodnotě je absorpce některých minerálů lepší či horší. Doporučujeme držet se na nižších hodnotách obecné škály pH 5,5-6,2. Hodnoty pH a EC doporučujeme denně kontrolovat. Drobné výkyvy jsou v pořádku, velké či náhlé ne.
  • Co se hodnoty EC týká, méně znamená v tomto případě více. Neustálé zvyšování hodnoty EC vaší úrodu nezvýší a navíc může způsobit vaším rostlinám stres. Chcete-li experimentovat, doporučujeme postupovat velmi pomalu. Pokud na svých rostlinách začnete pozorovat známky stresu, doporučujeme hodnotu EC snížit. 

Proč používat hydroponické živiny?