Měření pH vše co potřebujete vědět

Co je to pH?

Koncentrace vodíkových iontů se běžně vyjadřuje pomocí stupnice pH. Nízké pH odpovídá vysoké koncentraci vodíkových iontů a naopak. Látka, která po přidání do vody zvyšuje koncentraci vodíkových iontů (a zároveň snižuje pH), se nazývá kyselina. Látka, která snižuje koncentraci vodíkových iontů (a zároveň zvyšuje pH), se nazývá zásada. Měření pH se provádí pomocí pH metru.

Jaký kalibrační roztok pH mám použít?

Obecně platí, že byste měli zvolit kalibrační roztok na základě očekávaného pH vzorku. Pokud očekáváte, že pH vzorku bude 6 pH. Použijte kalibrační roztoky o hodnotě pH 4,01 a 7,01. Pokud očekáváte, že pH vzorku bude 8, použijte roztoky 7,01 a 10,01.

Proč jsou mé hodnoty pH nepřesné?

Mezi nejčastější příčiny nepřesného měření pH patří např:

 • Znečištěná pH sonda bránící funkci,
 • nekalibrovaný měřicí přístroj,
 • poškození skleněné snímací baňky v pH sondě (praskliny mohou být těžko viditelné),
 • poškození jiných částí elektrody, například kabelu.

Zkuste provést následující kroky k odstranění problému s měřením:

 • Krok 1

Zkontrolujte detailně, zda sonda není poškozená, jestliže jste našli poškození, vyměňte sondu.

 • Krok 2

Dokončete proces obnovy sondy:

 • Namočte sondu do čisticího roztoku na 15-20 minut.
 • Opláchněte
 • Namočte do roztoku pro skladování na 2-3 hodiny
 • Opláchněte
 • Postupujte podle kalibračního postupu pro svůj měřicí přístroj
 • Znovu otestujte vzorek
 • Měli byste zaznamenat rychlou odezvu a údaj v očekávaném rozsahu.

Jak poznám, kdy mám vyměnit pH sondu?

Selhávající pH sonda bude pomalu vykazovat výsledek a bude obtížné ji kalibrovat. Jednoduchý test lze provést pomocí čistícího přípravku na sklo s amoniakem a jakéhokoli typu nealkoholického nápoje. Postup je následující:

 • Krok 1: Zapněte měřič nebo tester
 • Krok 2: Umístěte sondu do nealkoholického nápoje. Nealkoholický nápoj je kyselý a měl by mít hodnotu v rozmezí 2,7 až 3,9 pH.
 • Krok 3: Poté umístěte sondu na čistící přípravek se čpavkem. Čistící přípravek na sklo je zásaditý a údaj by se měl velmi rychle posunout nahoru po stupnici až k bodu nad 10,0.

Pokud se údaj pohybuje pomalu nahoru po stupnici, je čas zvážit výměnu elektrody /měřiče, pokud nemá vyměnitelnou sondu.

Jak dlouho by měla pH elektroda vydržet?

Postupem času se všechny pH sondy a elektrody používáním a stářím zhoršují. Průměrná životnost každé pH sondy nebo elektrody je při správném skladování a údržbě obvykle 12 až 18 měsíců. Na všechny sondy a elektrody společnosti Milwaukee Instruments se vztahuje záruka 6 měsíců.

Jak čistit pH elektrodu

Zbytky z právě měřeného vzorku mohou ovlivnit citlivost snímací baňky a ucpat přechod. To platí zejména v případě, že vzorek obsahuje velké množství organických látek. Obvyklými příznaky, že je třeba elektrodu vyčistit, jsou pomalé, snášející se nebo nepravidelné údaje. Měli byste aktivně čistit pH elektrodu pomocí čistících roztoků.

Mohu svůj kalibrační roztok pH použít opakovaně?

Ne, odpařováním a kontaminací se směs rychle mění a kalibrace je nepřesná.

Jak často bych měl provádět kalibraci pH?

Aby byla měření co nejpřesnější, měli byste provádět kalibraci před každým použitím. Většina přístrojů však kalibraci velmi dobře vydrží. Pokud jednotku používáte každý den, pak ji kontrolujte jednou denně. Pokud získáte údaj, který je vyšší nebo nižší, než jste očekávali, pak zkontrolujte kalibraci a pomocí kalibračních roztoků proveďte opakovaně.

Co je to pH pufr?

Některé látky umožňují roztokům odolávat změnám pH po přidání kyseliny nebo zásady. Takové látky se nazývají pufry. Pufry jsou velmi důležité, protože pomáhají organismům udržovat relativně stálé pH.

Jaká je výhoda elektrody s dvojitým přechodem?

U elektrody s dvojitým přechodem je menší pravděpodobnost ucpání, protože druhý přechod je umístěn výše v sondě mimo kontakt se vzorkem.

Jaký je rozdíl mezi jednobodovou a dvoubodovou kalibrací?

Jednobodová kalibrace se téměř vždy provádí v poloze 7,0. Jednobodová kalibrace je v pořádku, pokud se zkoušená oblast nachází v neutrální zóně 5,5 až 8,5. Pro přesnost ve většině aplikací však potřebujete dvoubodovou kalibraci. Proto je většina přístrojů Milwaukee dodávána s dvoubodovým kalibračním postupem a většina našich přístrojů je dodávána s kalibračním roztokem 7,01 i 4,01.

Proč má moje nová pH sonda kolem víčka nějaký druh soli?

Když obdržíte nový měřicí přístroj, je běžné, že se kolem sondy nahromadí sůl. Sůl je způsobena odpařováním skladovacího roztoku při přepravě. Stačí sůl opláchnout a nechat sondu hodinu namočenou v kalibračním roztoku 4,01 nebo ve skladovacím roztoku a poté postupovat podle kalibračního roztoku....

Proč bych měl pro skladování pH sondy nebo pera používat skladovací roztok a ne vodu nebo vodu DI.

Skladovací roztok je stejná chemická směs jako referenční hodnota v pH sondách Milwaukee, což znamená, že reference zůstane stabilní. Použití skladovacího roztoku se důrazně doporučuje a pomůže prodloužit životnost vaší elektrody. 

Co je to automatická teplotní kompenzace (ATC)?

Hodnoty pH se mění v závislosti na teplotě. Například vzorek s pH 7 při 77 F Celsia bude mít pH 7,08 při 41 F a pH 6,98 při 140 F. Tento rozdíl můžete upravit buď ručně, nebo si můžete nechat provést kompenzační úpravu automaticky zakoupením pH metru s ATC.

Více informací a produktů najdete v kategorii měřící technika.