Měření vodivosti EC - vše co potřebujete vědět

Co je to EC?

EC je zkratka pro elektrickou vodivost, což je měření schopnosti vodného roztoku vést elektrický proud. Měří se pomocí malého elektrického proudu tekoucího mezi dvěma sondami umístěnými 1 cm od sebe. EC, jak je známo, teče rychleji, když je v roztoku větší množství solí. Mikroprocesorová technologie škáluje měření elektrické vodivosti buď na mikrosiemeny, nebo na milisiemeny.

Co potřebuji k měření vodivosti?

Vodivost je důležitá v řadě průmyslových odvětví a zejména v hydroponii. Čistá voda nevede elektřinu. Roztoky živin jsou plné nečistot díky elektricky nabitým iontům živin. Měření vodivosti vám umožní řídit sílu živného roztoku. Slabý roztok znamená, že rostlinám chybí klíčové prvky pro růst. Nízká naměřená hodnota znamená, že musíte do roztoku přidat živiny. Vysoká naměřená hodnota může vést ke spálení kořenů. Budete muset přidat vodu, abyste živný roztok naředili. Měřič vodivosti vám umožní řídit se pomocí údajů, nikoli pomocí odhadů.

Jsou měření v mg/l a ppm stejná?

Na první pohled se zdá, že jde o dvě velmi odlišné formy měření, ale není tomu tak. V obou případech se jedná o poměry, a abyste zjistili, jak se vzájemně vyrovnávají, je nejjednodušší začít s ppm neboli částicemi na milion

  • Jako příklad uveďme, že se snažíte určit slanost mořské vody a získáte hodnotu 35 000 ppm; to jednoduše znamená, že na každý milion dílů vody připadá 35 000 dílů soli.

Jak je to s mg/l? Litr vody (což je metrická míra objemu nebo kapacity) váží 1 kilogram. To je 1 000 gramů.

  • Pro naše účely je 35 000 miligramů na litr stejná míra jako 35 000 částic na milion.* Obě míry nám říkají, kolik částic (miligramů) je přítomno v každém milionu částic (litrů).

Ve skutečnosti, aby tato měření byla naprosto stejná, musí být provedena s čistou vodou při standardní teplotě a tlaku. Většina testovacích přístrojů obsahuje funkci automatické teplotní kompenzace (ATC), která tento rozdíl koriguje.

Musím kalibrovat svůj měřič EC ?

Všechny elektrody EC jsou ovlivněny usazováním zbytků a stářím, takže je třeba je kalibrovat, aby byla zachována jejich přesnost. Všichni výrobci EC měřičů a testerů doporučují používat jejich specifický kalibrační roztok

Jak teplota ovlivňuje EC?

Optimální provozní teplota je 25°C. Malé zhoršení přesnosti se projevuje mezi 13°C a 29°C. Aby vám pomohly získat co nejpřesnější měření, mají mnohé měřící přístroje EC zabudovanou automatickou teplotní kompenzaci (ATC). 

Jak mám skladovat svou EC sondu?

Měřič EC nebo TDS neskladujte v žádném typu roztoku. Po použití jednotky EC nebo TDS opláchněte sondu buď ve vodovodní, nebo mýdlové vodě, abyste neutralizovali kyselou tekutinu, která byla testována.

Více informací a produktů najdete v kategorii měřící technika.