Slovník pojmů

D E N P S

DLI

Popisuje množství "užitečných" fotonů v rozmezí vlnových délek 400-700nm, které dopadnou na 1m² za jeden den (24 hodin). Nejčastěji se toto číslo udává jako světelná potřeba konkrétní rostliny, aneb. kolik světla musíme dodat rostlině za jeden…

EC (el. vodivost)

Půdní elektrická vodivost, označovaná jako EC (Electric Conductivity), je schopnost půdy vést elektrický proud. EC je vyjádřena v miliSiemens na metr (mS/m). Půdní vědci již několik let využívají EC k měření půdní solnosti. Nicméně, měření EC půdy…

NFT

NFT (Nutrient Film Technique) je hydroponická metoda, při které je velmi slabý proud vody obsahující veškeré rozpuštěné živiny nezbytné pro růst rostlin recirkulován kolem holých kořenů rostlin.

PAR

Určuje rozsah viditelného záření v rozmezí 400-700nm, které je využíváno rostlinami pro správný průběh fotosyntézy. Výrobci LED světel se snaží křivku PAR kopírovat pro dosažení co nejlepších výsledků při vnitřním pěstování. Pochází z…

PPF

Určuje kolik částic v rozmezí vlnových délek 400-700nm je schopno daný světelný zdroj generovat za sekundu. Jedná se o částice aktivně využitelné rostlinou při fotosyntéze. Čím je číslo vyšší, tím lépe se rostlinka bude mít.

PPFD

Určuje množství "užitečných" částic v rozmezí vlnových délek 400-700nm (PAR), které dopadnou na plochu 1m² za sekundu. Pojem vychází z angl.: Photosynthetic Photon Flux Density

Stupnice pH

pH je číslo, kterým se v chemii vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s běžně užívanými hodnotami od 0 do 14 přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U…