PAR

Určuje rozsah viditelného záření v rozmezí 400-700nm, které je využíváno rostlinami pro správný průběh fotosyntézy. Výrobci LED světel se snaží křivku PAR kopírovat pro dosažení co nejlepších výsledků při vnitřním pěstování.

Pochází z angl.: Photosynthetic Active Radiation