PPFD

Určuje množství "užitečných" částic v rozmezí vlnových délek 400-700nm (PAR), které dopadnou na plochu 1m² za sekundu.

Pojem vychází z angl.: Photosynthetic Photon Flux Density