PPF

Určuje kolik částic v rozmezí vlnových délek 400-700nm je schopno daný světelný zdroj generovat za sekundu. Jedná se o částice aktivně využitelné rostlinou při fotosyntéze. Čím je číslo vyšší, tím lépe se rostlinka bude mít.