EC (el. vodivost)

Půdní elektrická vodivost, označovaná jako EC (Electric Conductivity), je schopnost půdy vést elektrický proud. EC je vyjádřena v miliSiemens na metr (mS/m). Půdní vědci již několik let využívají EC k měření půdní solnosti. Nicméně, měření EC půdy také nabízí potenciál pro odhadování variací v fyzikálních vlastnostech půdy tam, kde solnost není problém, včetně textury, vlhkosti, a dalších faktorů.

Tato hodnota hraje roli hlavně při pěstování v inertních médiích jako např. keramzit, kdy je potřeba hlídat vodivost roztoku, která přímo koresponduje s množstvím rozpuštěných látek. Pokud tedy od rostliny odtéká roztok s EC blízkým čisté vodě, znamená to, že rostlina vstřebala všechny rozpuštěné živiny. Následně podle toho můžeme upravit roztok, tak abychom dosáhli co nejvyšší efektivity.