PAR testy a PPFD graf pro pěstební osvětlení SANlight EVO

V současné době se měřením ploch PPFD zabývá řada výrobců, ale také nezávislá média. Grafy PPFD mají rozhodně své opodstatnění. Bohužel jsou také velmi snadno manipulovatelné a poměrně nepřesné. Výsledek měření je například silně ovlivněn rozlišením měřicí sítě. Čím těsnější je mřížka, tím lépe lze porovnávat různé grafy. Bohužel měření např. 1 000 měřicích bodů na jednom metru čtverečním je časově velmi náročné. Proto vám výsledky simulace poskytujeme také ve formě 3D grafu.

Od počátku existence systému SANlight obsahuje naše spektrum vlnové délky mimo rozsah PAR. Při nesčetných interních testech jsme zjistili, že např. barva Far Red má pozitivní vliv na množství sklizně. Proto v našich grafech PPFD vyhodnocujeme množství s rozšířeným rozsahem měření od 380 nm do 780 nm, který zahrnuje UV a Far Red. Z tohoto důvodu je označujeme jako grafy PPFDe, přičemž písmeno "e" znamená rozsah vlnových délek emise.

Plocha pro pěstování 60 cm x 60 cm

Pro pěstební stan o rozměrech 60 x 60 cm doporučujeme osvětlení pro rostliny SANlight EVO 3-60. Umístění svítidla rozvrhněte orientačně tak jak je uvedeno na obrázku. 60x60-gross-768x512

Hodnoty PPFDe zde zobrazujeme také jako trojrozměrný graf. Na povrchu je světlo rozloženo velmi rovnoměrně s průměrnou intenzitou 895 µmol/m²/s. Maximální dosažené intenzity světla jsou přímo pod světlem s 1 110 µmol/m²/s. 

 

3d-gebirge-1x-evo-3-60-60x60cm-768x410

PPFDe mapa prostoru 60cm x 60cm

Zde můžete vidět výsledky skutečného měření. Svítidlo EVO 3-60 bylo namontováno do pěstebního boxu s bílými stěnami podle výše uvedených specifikací. Díky průměrné hodnotě 895 µmol/m²/s PPFDe lze tuto sestavu použít již v sestavách, kde se doplňuje CO2.

 

ppfde-plot-1x-evo-3-60

Výsledné hodnoty zmíněné pěstební sestavy

  • Spotřeba energie: 190 W
  • Průměrná PPFDe: 895µmol/m²/s
  • minimální PPFDe: 664µmol/m²/s
  • maximální PPFDe 1.110µmol/m²/s
  • Homogenita: 0.74
  • Účinnost PPFDe = průměrná PPFDe x plocha : výkon....1,7µmol/J

 

Zdroj: https://www.sanlight.com/en/news/par-test-and-ppfd-plots-of-the-sanlight-evo-series/