Kolik DLI potřebuje moje rostlina ?

DLI neboli Daily Light Integral - Česky a jednoduše řečeno: číslo, které udává kolik světla potřebuje rostlina "pohltit" za jeden den.

Teorie o DLI na úvod

DLI označuje integrál denního světla, což je zjednodušeně celkové množství fotosyntetického světla dodávaného rostlinám každý den. Z technického hlediska je to integrovaná hustota toku fotonů mezi 400 a 700 nm přijímaná v 1 čtverečním metru (m2) za den (d). Jednotka je mol · m – 2 · d – 1 nebo jednodušeji mol / den. Existuje dobrá korelace mezi průměrným DLI a růstem rostlin, což znamená, že růst rostlin se poměrně lineárně zvyšuje se zvyšováním DLI. Čím více kvalitního světla dodáte rostlinám, tím lépe se budou mít a oplatí Vám to v období květu.

Jak to využít praxi

Spočítejte si sami v naší DLI kalkulačce, zda světlo, které plánujete pořídit pro osvětlení Vašich rostlin splňuje DLI doporučené minimum. U všech našich LED světel pro pěstování uvádíme námi naměřené PPFD hodnoty. Tuto hodnotu zadáte do výše zmíněné DLI kalkulačky a vyjde Vám hodnota DLI. Výslednou hodnotu porovnáte s tabulkou níže a hned víte zda máte dostatečně silný světelný zdroj, nebo se máte poohlédnout po výkonnějším světle pro rostliny.

Zjednodušená tabulka DLI

Toto jsou doporučené hodnoty DLI pro plodiny pěstované v kontrolovaném prostředí, mezi které spadají komerční skleníky, domácí pěstírny, growboxy, apod. Hodnoty se mohou mírně lišit v závislosti na stínu, druhu rostliny, prostředí (zejména teploty a CO2).

Typ plodiny

Doporučené DLI  
(mol · m – 2 · d – 1)

Vegetativní řízky (ranné) 4 - 6
Vegetativní řízky (pozdní) 6 - 10
Sazenice (ranné) 6 - 10
Sazenice (pozdní) 10 - 15
Stínomilné rostliny (roční a trvalky) 6 - 10
Zeleň 6 - 10
Mateční rostlina (na řízkování) 10 - 20
Cibuloviny 6 - 14
Cibuloviny kvetoucí 12+
Listová zelenina a byliny 12+
Bylinné trvalky 12+
Keře 12+
Plodné rostliny (ovoce/zelenina) 15+