Pět klíčových aspektů při přechodu osvětlení pro rostliny z HPS na LED

Rozhodli jste se přejít z HPS na LED pěstební světla. Nyní se zamýšlíte, jak plně využít vaše nová LED světla pro úspěšný růst rostlin a maximalizovat úrodu.

Tento článek poskytuje stručné vysvětlení, jak optimalizovat další parametry procesu pěstování rostlin při přechodu z HPS na úspornou technologii LED osvětlení pro rostliny. Jelikož to není jen o výměně světelného systému. Tím, že v pěstební místnosti přirozeně snížíte teplotu a zvýšíte světelnou intenzitu, rostlina se bude chovat trošku jinak. To je důvod proč je dobré škálovat ostatní parametry, které při pěstování hlídáte, abyste dosahovali ještě lepších pěstebních výsledků.

Pět aspektů pěstebního systému, které je vhodné řídit při přechodu z HPS na LED:

  1. Přizpůsobení teploty v indoor pěstebním prostoru
  2. Deficit vodní páry (VPD)
  3. Vlivy na HVAC a odvlhčování
  4. Kvalita a intenzita pěstebního osvětlení
  5. Zavlažování a výživa pro transpiraci

Přizpůsobení teploty ve vnitřním pěstebním prostoru

Jako dlouholetý uživatel vnitřního osvětlení HPS dobře víte o silném tepelném záření, které tyto světla vytvářejí. Hlavním zdrojem tohoto tepla je energie s vlnovou délkou 860 nm, která dramaticky zvyšuje okolní teplotu v jakémkoli pěstebním systému využívajícím HPS lampy.

K tomuto tepelnému záření produkovanému HPS výbojkami přispívá také konvekční teplo vytvářené elektronickým napájecím zdrojem (předřadníkem), které se také šíří v rámci pěstebního systému (viz.obr1).

Veškeré vyprodukované teplo navíc mění environmentální podmínky a je nutné, aby byly instalovány HVAC systémy pro udržení požadovaných podmínek pro konkrétní typ pěstované rostliny. To povede k vyšším energetickým nákladům, aby se předešlo biologickému poškození rostlin, nedostatečnému růstu, problémům se rychle schnoucím pěstebním médiem a nakonec i k snížení celkové úrody!

Samozřejmě to je jasný signál, že je čas přejít od HPS k LED a nahradit všechny vaše HPS svítidla vysoce efektivní a úspornou LED technologií.

prechod v pestebnim systemu z hps na led
Porovnání % tepelného záření v porovnání LED (vlevo) a HPS (vpravo)

Deficit tlakové páry (VPD)

Zkratka VPD "Vapor Pressure Deficit", neboli deficit vodní páry, lze také popsat jako "index vlhkosti vzduchu". Tento ukazatel v podstatě vyjadřuje rozdíl mezi aktuální vlhkostí vzduchu a vlhkostí, kterou by vzduch mohl dosáhnout při téže teplotě aniž by došlo ke kondenzaci vody. Můžeme to také považovat za "míru sušení", protože nám říká, jak rychle může vzduch odvádět vlhkost z listů rostlin.

VPD je klíčové pro optimální růst rostlin, protože ovlivňuje, jak efektivně rostliny vypařují vodu a přijímají živiny. Je to důležitý ukazatel pro pěstování rostlin, protože ovlivňuje rychlost transpirace a tím i příjem vody a živin rostlinami. Klíčovými faktory pro kontrolu transpirace rostlin a výskytu chorob jsou environmentální teplota, vlhkost vzduchu a ΔVPD. VPD je ovlivněno (funkcí) hladinami vlhkosti a teploty. Optimální VPD pomáhá rostlinám růst zdravě, protože zajišťuje, že mají dostatek vlhkosti pro transpiraci (vypařování vody z listů), ale zároveň není vzduch příliš vlhký, což by mohlo vést k rozvoji chorob.

Jakmile se rozhodnete zvýšit teplotu vašeho pěstebního systému, měla by být vlhkost vzduchu přizpůsobena odpovídajícím způsobem k správnému rozsahu VPD. Transpirace rostlin závisí na ΔVPD = VPDPlant – VPDAir při pevné teplotě a hodnotě vlhkosti vzduchu.

Voda přirozeně putuje z oblastí s vysokým tlakem do oblastí s nízkým tlakem. Podobně, pokud se podíváme dovnitř listu, který je zcela nasycen (hodnota relativní vlhkosti 100 %), tak pokud okolní vzduch není nasycen, voda se přirozeně vypařuje z listu do vzduchu ve formě vodní páry. Jakmile se voda vypařuje z listů, vytváří to rozdíly tlaku, které nutí kořeny absorbovat vodu spolu s živinami a šířit je po celé rostlině pro správný růst a vývoj.

Nakonec hledáte vysokou hodnotu ΔVPD, aby se podpořila transpirace, jinak nízké hodnoty ΔVPD povedou ke kondenzaci vody na listech rostliny, čímž se zvýší riziko vývoje chorob a plísní.

Dopady na systémy HVAC a odvlhčování

HVAC je zkratka pro "Heating, Ventilation, and Air Conditioning" Tyto systémy jsou klíčové pro udržení optimálních podmínek v prostředích, jako jsou pěstební prostory nebo skleníky, kde je potřeba regulovat teplotu, vlhkost a cirkulaci vzduchuNastavení vašeho systému HVAC bylo přizpůsobeno pro kontrolu tepla generovaného vašimi předchozími HPS svítidly.

Nicméně nově nainstalovaná technologie osvětlení LED funguje na nižším výkonu a generuje o 30-50 % méně tepla, přičemž produkuje stejné množství nebo více fotonů lepší kvality. Nahrazení HPS novými svítidly s technologií LED znamená také méně tepelného odpadu, snížení cyklů systému HVAC, menší spotřebu energie a nižší energetické náklady při vysoké kvalitě osvětlení.

osvetleni pro rostliny prechod z hps na led
Vysoký VPD příznivě ovlivňuje proces transpirace rostlin

Kvalita a intenzita pěstebního osvětlení

Vaše nové LED osvětlení pro rostliny má také podstatně vyšší kvalitu světla = široké spektrum na míru pro rostliny.

Dosud bylo běžné používat dvě různé žárovky s dvěma různými spektry pro vegetativní a kvetoucí fázi. Například kvůli vysokému počtu červených fotonů produkovaných HPS žárovkami mají rostliny tendenci růst výš a vyvíjet tenčí stonky a listy.

LED svítidla, zejména ta, která produkují fotony spadající do celého spektra, jsou revoluční v pomoci pěstitelům poskytovat rostlinám vyváženější spektrum bez  náročné práce spojené se změnou svítidel podle stádia růstu rostlin. Nejenže nemusíte ztrácet čas a energii s výměnou svítidel, ale také tím ušetříte investici do více typů svítidel, která mají ve finále poloviční životnost jako technologie LED světel.

Je dobře prokázáno, že rostliny pěstované pod vyváženým spektrem rostou jako ty, které rostou pod přirozeným světlem ze slunce, ve srovnání s použitými HPS svítidly. Studie ukázaly, že pořízení LED světel do pěstebních místností, kde se dříve používaly HPS výbojky se snížila spotřeba energie na osvětlení o 40-60 %.

Bez silného tepelného záření mohou pěstitelé instalovat LED svítidla blíže k rostlinám, avšak musí být opatrní ohledně limitů intenzity světla, které rostlina může přijmout.

Další výzvou je zvýšení PPFD (Photosynthetically Active Photon Flux Density) na vyšší úrovně. Se zvýšenou intenzitou světla musíte pomoci vašim plodinám absorbovat extra produkované fotony kontrolou ostatních environmentálních parametrů, jako je teplota kořenů, vlhkost, CO2, zavlažování a živiny atd..

 

Zavlažování a výživa pro transpiraci

Vezměte na vědomí, že s novou technologií vašich svítidel (přechodem z HPS na LED) se chystáte zvýšit intenzitu světla (úrovně PPFD), což obvykle vede k rychlejšímu vývoji rostlin. Urychlení procesů v celé rostlině.

Náš přístup k živné zálivce bude vyžadovat úpravy, jelikož poměr fotosyntézy se zvyšuje, s více světelného záření máme méně tepelného záření v pěstebním prostoru. Tím se také snižuje úroveň transpirace rostlin. Možná budete muset upravit zavlažování. Rostliny mohou snížit míru transpirace až o 50 %, což znamená poloviční spotřebu vody. (=díky nižší teplotě v místnosti se snižuje rychlé odpařování vody z rostliny)

Pamatujte, že transpirace rostliny je pohyb vody uvnitř vaší rostliny. Nejen voda, ale voda s živinami. ΔVPD určuje rychlost, s jakou se živiny společně s vodou šíří uvnitř rostliny. Proto by mělo dojít k úpravě zavlažovacího režimu, aby se předešlo biologickému udušení rostliny a zajistil se optimální růst. Pokud máte malý projekt a zaléváte vždy na základě aktuální informace od rostliny, například podle vlhkosti půdy, tak to pro vás není taková výzva, jako pro velké pěstitelské domy, které mají automatizované systémy, které musí přeprogramovat.

světlo a hnojiva a transpirace pri prechodu z hps na led
Popis transpirace, pohyb vody a živin v rostlině

 

Článek vychází přímo od předního výrobce LED osvětlení Lumatek. zdroj:
https://lumatek-lighting.com/5-grow-system-variables-when-transitioning-from-hps-to-led/