Pravda o pěstebním LED osvětlení a bezpečnosti pro člověka

V oblasti vnitřního zahradničení a pěstování rostlin získalo LED pěstební osvětlení obrovskou popularitu. Tyto moderní osvětlovací řešení nabízejí řadu výhod oproti tradičním metodám osvětlení rostlin, včetně energetické účinnosti, dlouhé životnosti a přesného spektrálního řízení. Nicméně, jako u každé nové technologie, vznikají otázky a obavy ohledně jejich vlivu na lidské zdraví. V tomto komplexním článku se podíváme na vědu a fakta týkající se LED pěstebního osvětlení a jeho bezpečnosti pro člověka.

Porozumění LED pěstebnímu osvětlení

Předtím, než se budeme zabývat potenciálními účinky LED pěstebního osvětlení na lidské zdraví, je nezbytné pochopit, co to vlastně je a jak to funguje. LED, což znamená Light Emitting Diode (dioda emitující světlo), jsou umělými světelnými zdroji navrženými tak, aby stimulovaly růst rostlin tím, že emitují světlo ve spektru fotosynteticky aktivního záření (PAR). Na rozdíl od tradičního osvětlení lze LED pěstební osvětlení jemně naladit tak, aby poskytovalo optimální světelné spektrum pro různé fáze růstu rostlin. Běžné LED světla v domácnosti nemají tak plné spektrum a soustředí se na vlnové délky ideální pro vnímání barev lidským okem.

Spektrum LED pěstebního osvětlení

Jedním z hlavních důvodů, proč se LED pěstební osvětlení stalo preferovanou volbou mezi pěstiteli uvnitř, je schopnost poskytovat rostlinám konkrétní vlnové délky světla, které potřebují pro fotosyntézu. Tyto světla vyzařují konkrétní části spektra světla v rámci PAR, což odpovídá vlnovým délkám světla, které rostliny nejúčinněji využívají pro fotosyntézu. Tato přesná kontrola nad světelným spektrem vede k zdravějšímu a robustnějšímu růstu rostlin a vyššímu výnosu plodů.

Bezpečnostní obavy: Jsou LED pěstební světla škodlivá pro lidi?

Nyní pojďme vyřešit hlavní obavu: Jsou LED pěstební osvětlení škodlivé pro lidi? Stručná odpověď zní ne, pojďme do toho ale trošku zabřednout a tento závěr podepřít fakty.

1. Minimální vyzařování tepla

Na rozdíl od tradičního pěstebního osvětlení, jako jsou vysokotlaké sodíkové (HPS) nebo kovohalidové (MH) lampy, LED pěstební osvětlení produkuje minimální množství tepla. To je klíčovým faktorem zajišťujícím bezpečnost pro lidi, protože nadměrné teplo může vést k nepohodlí, onemocněním spojeným s horkem nebo dokonce k požárním nebezpečím v uzavřených pěstebních prostorech. LED světla zůstávají chladná na dotek, což je bezpečnou volbou pro vnitřní zahradničení. Pokročilejší pěstitelé pravděpodobně vědí, že vysoká teplota v pěstebních místnostech vyžaduje taktéž nemalé finanční náklady na ventilaci místnosti. O krátké životnosti HPS v porovnání s vysokou životností LED, která je 10x vyšší povídáme v jiném článku.

2. Nízké vyzařování ultravioletového (UV) a infračerveného (IR) záření

LED pěstební osvětlení jsou navrženy tak, aby vydávaly minimální úrovně škodlivého UV a IR záření. Zatímco nadměrná expozice UV a IR záření může být pro lidské zdraví škodlivá, LED pěstební osvětlení mají zabezpečení, která udržují tyto emise v bezpečných mezích. Výsledkem je významně snížené riziko poškození kůže nebo namáhání očí v důsledku expozice UV nebo IR záření.

3. Absence škodlivého obsahu rtuti

Na rozdíl od některých starších typů osvětlení, LED pěstební osvětlení neobsahují žádnou rtuť. Rtut' je toxický prvek nalezený v žárovkách s výbojkami a jeho uvolnění představuje významné zdravotní riziko, pokud se tyto žárovky rozbijí nebo jsou nesprávně likvidovány. LED pěstební osvětlení tuto hrozbu zcela eliminují, což přispívá k bezpečnému prostředí pro lidi.