Substráty, zeminy půda - nejčastější otázky a správné odpovědi

1. Odkud pochází rašelina?

Rašelinu těžíme v Bělorusku, což je zdroj nejkvalitnější a nejlépe rozložené rašeliny na kontinentě.

2. Co je vrchovištní rašelina?

Je to rašelina ze severských oblastí, kde vzniká rozkladem rašeliníku. Půda zde je tak kyselá, že kromě rašeliníku zde není vegetace a tedy ani zvěř, která by ji spásala. Tím je zajištěno, že rašelina neobsahuje zárodky plevelů ani zbytky uhynulých zvířat. Je tedy čistá z pohledu přítomnosti bio a zoo patogenů a není nutné ji propařovat.

3. Co je slatinná rašelina?

Pochází z oblastí severní Evropy (Německo, Polsko). Slatina je druh bažiny, ve které se rozkládají stromy, trávy, plevele a veškeré organismy, které zde žijí, včetně uhynulých zvířat. Je tedy kontaminována zárodky plevelů a živočišnými patogeny. Výrobci používající tuto rašelinu jsou nuceni ji propařovat, aby se patogenů zbavili.

4. Jaký je rozdíl mezi černou a bílou rašelinou?

Bílá rašelina pochází z povrchových vrstev rašeliniště. Je méně rozložená, o vyšší kyselosti, obsahuje více vláken. Rychle přijímá vodu, ale také ji rychle uvolňuje. Černá rašelina je kvalitnější, starší a dobře rozložená, neobsahuje vlákna. Hůře přijímá vodu, pomaleji vysychá. Po úplném vyschnutí je znovu téměř nezalitelná.

5. Proč se míchají rašeliny v substrátech?

Důvodem je dosažení různé struktury substrátu. Potřeba různých druhů rostlin z pohledu hospodaření s vodou a vzduchem se liší. Mícháním rašelin tak připravíme optimální prostředí. Např. balkonové rostliny mají jiný nárok na příjem a výdej vody (zejména v truhlících), než má rostlina na záhonku či rostlina pokojová.

6. Proč je v substrátech vápenec? 

Důvodem je úprava pH (kyselosti půdy). Rostliny potřebují pro zdravý vývoj neutrální pH (5-6) a toho dosahujeme přidáním dolomitického vápence ke kyselé rašelině (pH 3-4).

7. Proč nepropařujete rašelinu?

Protože pracováváme výhradně rašelinu vrchovištní, která neobsahuje plevele ani zárodky škodlivých mikroorganismů. Není nutno ji tedy dezinfikovat propařováním. Propařování používají výrobci zpracovávající rašelinu slatinnou. Tím ničí nejen škodlivé, ale i prospěšné mikroorganismy. Tyto pak musí dodávat do substrátů laboratorně. Životnost laboratorních organismů je velmi omezená.

Substráty od značky AGRO najdete na našem e-shopu

agrosubstráty

8. Proč jsou vaše substráty placaté, zatímco jiní je mají nadýchané?

To je dáno lisováním substrátů před expedicí. Objem substrátu v plochém i nadýchaném balení je shodný, ale ploché balení se lépe skladuje na paletě, paleta pojme více a kusů a tím se zlevňuje doprava a celkové logistické náklady. Vizuální dojem plnosti pytle je tedy dán mírou stlačení při výrobě a přepravě. Liší se u různých výrobců. 

9. Proč je u téhož substrátu někdy různá hmotnost?

Příčinou je vlhkost substrátu. Substráty mají v obale perforaci, umožňující jejich lisování při výrobě a touto perforací se při skladování na nekrytém místě dostává dovnitř dešťová voda, kterou substrát nasaje a tím se jeho hmotnost mění.

10. Proč je v pytli méně substrátu, než je deklarování na obale?

Údaj na obale je platný v okamžiku plnění. Při balení substrátu používám certifikovanou metodu objemu. Následným skladováním a přepravou dochází ke zhutnění obsahu pytle a následně. po rozbalení se může zdát, že je objem menší, než deklarovaný. Není tomu tak. Aby spotřebitel mohl správně změřit objem, musí substrát rozdružit podle normy a použít normovanou metodu měření. Pouhé přesypání do nádoby o známém objemu k měření nestačí a není důvodem ke znepokojení či reklamaci. 

11. Proč nemáte více gramáží jako konkurence?

Každý výrobce má určité řady výrobků o stanoveném objemu či hmotnosti. Jednak je to dáno použitou výrobní technologií, dále snahou se odlišit na trhu, což je jeden z nástrojů konkurenčního prostředí. Dalším faktorem je také hmotnost náplně, aby bylo balení snadno manipulovatelné. A dále hraje roli určení substrátu. Například PROFIMIX nebalíme do pytlů menších než 150 L, protože je pro profesionály, kteří spotřebují velká množství substrátu. Kdo chce menší balení, pořídí si menší. Stejně tak příliš malá balení eliminujeme. Např. balkonové substráty o velikosti 10 L jsou příliš malé pro balkón s několika truhlíky, jejich popularita není vysoká.

12. Proč jsou substráty od konkurence lepší?

Odpověď je stejně nejasná jako otázka. Lepší? V čem? Kdo to říká? Jak to měří? Konkurence na trhu je tu přesně proto, aby si každý vybral, co se domnívá, že je to nejlepší. Srovnání tohoto typu je velmi subjektivní. Jak se říká - sto lidí, sto chutí.

13. Pro má konkurence poctivější těžší substráty? 

Důvodem je složení. My používáme rašelinu a kůrový kompost v optimálním rozměru, zatímco konkurenční substráty mají často vyšší obsah kompostu na úkor rašeliny. Jde navíc o zelený kompost, který je těžší, než kůrový, je hutnější a tím budí dojem poctivosti. V samotném kompostu se však rostlinám nedaří.

14. Jaký je rozdíl mezi kůrovým a zeleným kompostem, proč přidáváte do substrátů kůrový kompost?

Kůrový kompost vzniká rozkladem kůry z jehličnatých stromů na kompostárně. Jedná se o řízená a kvalitativně sledovaný proces. Do substrátů se přidává jako významný zdroj organické hmoty a živin. Neobsahuje plevelné zárodky, proto se nepropařuje. Kůrový kompost má různou frakci, někdy může vypadat i jako kousky dřeva v substrátu, což je dáno dosaženou mírou rozložení kůry při kompostování.

Zelený kompost vzniká tlením organické hmoty (tráva, listí apod.) často za neřízených podmínek, kdy dochází spíše k hnití, než tlení. Tráva pochází také z komunální zeleně, která je kontaminována např. posypovou solí po zimní údržbě silnic, herbicidy či jinými příměsemi.

15. Co je to supresivní účinek? 

Supresivita je schopnost substrátu potlačit působení patogenních mikroorganismů, nejčastěji hub (plísní) vlivem působení hub prospěšných. Tedy čím více je v substrátu prospěšných hub, tím méně prostoru ke škodlivému působení dostávají patogenní houby. My dosahujeme supresivity přirozenou cestou tak, že vstupní suroviny (rašelina, kůrový kompost) neobsahují patogenní houby ve škodlivém množství. Nedodáváme tedy prospěšné houby laboratorně, ale využíváme přirozené supresivní schopnosti zdravých vstupních materiálů.

16. Doporučujete AGRO zahradnických substrát i na výsev?

Nedoporučujeme z důvodu vysokého vyhnojení zahradnického substrátu. Výsevné substráty musí obsahovat naopak velmi málo hnojiv, aby rostliny nespálily. Přesazování do zahradnického substrátu již samozřejmě možné je.

17. Je možné použít univerzální substráty na kyselomilné rostliny?

Možné to je, ale nedoporučujeme tento způsob z důvodu půdní reakce. Univerzální substráty mají vápencem upravenou reakci pH na neutrální hodnotu (5-6), zatímco kyselomilné rostliny potřebují půdu kyselou (3-4). Tedy přímo rašelinu či speciální substrát pro kyselomilné rostliny. Jsou to nejčastěji borůvky, brusinky, azalky, vřesy, rododendrony či hortenzie. 

18. Jak dosáhnout kyselé půdy, když mám na zahradě půdu zásaditou?

Tento jev je výjimečný. Půda na zahrádkách je z valné většiny vždy kyselá, zejména díky dešťové vodě a vyplavování vápníku do podloží, a naopak se uvádí do zásaditého stavu, který vyžaduje většina rostlin a plodin. Pokud nějakou část zahrady chcete vyloženě kyselou (pro borůvky, azalky, rododendrony či jiné kyselomilné rostliny), pak v této části musíte vyměnit půdu za speciální substrát či rašelinu a plodiny zde rostoucí rovněž přihnojovat určeným hnojivem podporujícím kyselou reakci půdy.

19. Když chci pěstovat jahody na balkóně, jaký substrát použít?

Pro balkonové použití je správnou volbou buďto AGRO Substrát na jahody (do truhlíků) nebo varianta téhož substrátu nazvaná "Otoč a sázej", kde se jahody pěstují přímo v obalu substrátu. Pokud vyžadujete pěstování bez chemie, pak je nejlepší volbou NATURA Substrát pro jahody a k tomu NATURA Hnojivo na jahody. Ve všech případech však nesmíte zapomínat na správnou zálivku. Ani truhlík ani pytel nejsou schopny hospodařit s vodou tak dobře jako záhon. 

20. K čemu slouží perlit?

Perlit provzdušňuje substráty a díky velkému množství kapilárních pórů pomáhá hospodařit s vodou. Stabilizuje vlhkost v půdě, zlepšuje využívání hnojiv a přispívá k dobré kondici pěstovaných rostlin. Odolává vlhku, mrazu, mikroorganismům a plísním. Ve vybraných substrátech AGRO CS je standardně přidáván.

21. Je vhodný zahradnický kompost a zahradnický substrát do vyvýšených záhonů?

Ano, oba substráty jsou vhodné, nezapomeňte také na spodní provzdušňovací vrstvu např. z dřevěné štěpky. Vyvýšené záhony se obvykle používají pro pěstování bylinek, salátu, jahod a jiných jedlých plodů, doporučujeme tedy použít jak kompost, tak substrát z řady NATURA. Dosáhnete výpěstku naprosto bez působení chemie, což je u jedlých plodů ideální. Náplň vyvýšeného záhonu je vhodné každoročně před výsadbou prokypřit a lehce promíchat vrstvu kompostu a substrátu a doplnit substrátem. Po zhruba 3 sezónách je vhodné vyměnit náplň. Vrstvy čerstvé náplně nejlépe spolupůsobí při rozkladných a záhřevných procesech uvolňujících živin.

22. V čem jsou substráty NATURA jiné? 

Základní rozdíl je v ekologické povaze substrátů. Znamená to především, že v NATURA substrátech není žádný kompost. Nahradila ho kokosová vlákna. A dále vyhnojení provádíme hnojivy organického původu. Nikoliv Kristalonem, jako u běžné produkce.

23. Proč z vašeho substrátu vylétávají mušky?

Jedná se o občasný jev, jeho příčinou je perforace obalu při výrobě. Perforace odvádí vzduch při lisování pytle. Při skladování venku se hmyz dostává do pytle právě perforací. Naše substráty obsahují živé půdní mikroorganismy. což spolu s vlhkem a teplem v pytli podporuje množení hmyzu. Tento jev je, i přes nepříznivý dojem, projevem zdravé půdy.