Jak dosáhnout dokonalé úrody - krok za krokem

pěstování rostlin

Základ úspěchu - všechny kroky, které byste měli znát

Každý pěstitel a zahradník sní o stejné věci - velká dokonalá úroda, chutné a velké plody. Jenže aby toho člověk dosáhl, je potřeba znát veškeré kroky v pěstování, znát všechny důležité aspekty, informace, praktiky a faktory. Každá pěstební metoda nabízí jiný potenciál. Jak potenciálu využít na maximum? Společně se dnes podíváme podrobně na všechny důležité kroky a předáme vám takzvané grow-how, které vám pomůže dosáhnout během pěstování těch nejlepších výsledků.

1. Organická a minerální hnojiva - výživa rostlin

Mezi organickými a minerálními hnojivy je velký rozdíl a abyste věděli, jak správně rostlinu pěstovat, je potřeba tento rozdíl znát. Vše začíná u kořenů. Aby rostlina mohla vstřebat nejrůznější živiny, musí se v půdě odehrát mnoho procesů. Rostlina přijímá živiny v podobě chelátů a různý iontů, které vznikají působením půdních organismů, hub, bakterií a chemických reakcí. Tyto přírodní procesy se využívají i při pěstování v substrátu s organickými hnojivy. Bakterie přetváří přírodní hnojivo na látky využitelné rostlinou a nemusíte u nich většinou řešit EC ani pH. Naopak minerální hnojiva (Canna Terra, Coco, Aqua) fungují odlišně. Ty dodají rostlinám živiny ve formě chelátů a iontů, které kořeny okamžitě využijí. U nich je ale potřeba pečlivě sledovat EC i pH. 

2. Co je EC?

EC, neboli Electric Conductivity nám ukazuje vodivost, která se zvyšuje s ohledem na to, kolik solí je ve vodě rozpuštěno. EC v kohoutkové vodě je většinou 0,3 - 0,6 mS/cm. Zvyšuje se za pomocí minerálních hnojiv a aditiv, například Canna PK 13/14. 

3. Jak moc je důležité pH?

Velmi hodnota pH totiž určuje, kolik a zda vůbec nějaké živiny dokáže rostlina přijmout. Jednotlivé živiny jsou dostupné pouze v omezeném rozmezí a to konkrétně 5,0 - 6,5 pH. Jakmile je prostředí velmi kyselé, tedy hodnota pH je nižší než 5, vaše rostlina nebude schopna přijmout hořčík a vápník. Naopak pokud je hodnota pH velmi vysoká, rostlina nedokáže využít měď, mangan a železo. Pokud je rostlina ve fázi růstu, udržujeme ve zmíněném rozmezí pH vyšší a jakmile se dostane do fáze kvetení, začněte mírně snižovat.

4. Teplota

Teplota je velmi klíčová a musíme ji rozlišovat nejrůznějšími způsoby. Teplota listů, vzduchu, v kořenové oblasti či živného roztoku. Pokud se budeme bavit o indoor pěstování, zde je za světla ideální teplota 25-29 °C, během tmy 20 °C. Velmi důležitá je teplota listů, která určuje, jak moc rostlina dýchá a kolik vody přijímá kořeny. Ideální teplota v oblasti kořenů a živného roztoku je okolo 20 °C a to v průběhu celého dne. Čím je teplota vyšší, tím nižší je množství kyslíku ve vodě. Ten ale potřebuje rostlina přijímat v oblasti kořenů.

5. Fotosyntéza

Jde o chemickou reakci, během které si rostliny vytvářejí cukry, tedy zdroj energie, která je důležitá pro jejich růst a vývoj. K tomu potřebují oxid uhličitý, vodu a světelné záření s vhodnou vlnovou délkou. Vedlejším produktem fotosyntézy je kyslík, které rostliny poté vydechují. Proto je velmi důležité zařídit rostlině maximální míru fotosyntézy - tedy světla, vláhy a čerstvého vzduchu.

6. Světlo

Dalším velmi důležitým aspektem během pěstování je světlo. Množství světla, které rostliny dokáží zužitkovat se liší podle pěstební metody. V zemině je to méně než v kokosu nebo u aeroponie. Mladé rostliny potřebují méně světla než hustý porost vysokých dospělých rostlin. Důležité je barevné spektru. Fotosynteticky aktivní (PAR) je světlo v rozmezí 400-700 nanometrů. Ideálním světlem pro růstovou fázi je světlo s červeno-modrým spektrem, které podporuje velikost listů a sílu stonků. Naopak při fázi kvetení využijeme nejlépe světlo Far Red, které má červené spektrum nad 700 nanometrů a stimuluje kvetení a tvorbu plodů. Vliv světla na růstovou a květovou fázi je dán množství červeného a far red spektra.

pěstování světlo

7. Vzduch

Vzduch je často při pěstování velmi podceňován. V pěstírně musí být odváděn a přiváděn čerstvý vzduch. Rostlina potřebuje neustálý a hlavně dostatečný přísun CO2, aby byla všem listům umožněna efektivní fotosyntéza a tedy i naplnění potenciálního výnosu rostlin. Pokud pěstujete indoor, je potřeba vyměňovat vzduch každou minutu. Do prostoru s objemem dvou metrů krychlových by stačil ventilátor s průtokem 120 m³/hod. Velmi důležitá je samozřejmě cirkulace vzduchu v okolí rostlin. 

8. Voda 

Velmi zásadním faktorem je kvalita vody. Při pěstování nás zajímá tvrdost a hlavně to, zda je voda pro rostliny vůbec vhodná. Nevhodná voda může obsahovat chemikálie, chloridy, sodík nebo těžké kovy. Pokud plánujete používat vodu z vlastní studny, je potřeba nechat si udělat podrobný rozbor. Jak vodu rozlišujeme?

pěstování voda

  • Normální voda (EC 0,4 - 0,5)
  • Měkká voda (EC < 0,4)
  • Tvrdá voda (EC > 0,5)

Tvrdost sice nemusí mít přímou souvislost s EC, ale v případě vody z obecních vodovodů se podle EC lze řídit. Vodu z vodovodu nechejte 12 hodin odstát, aby z ní vyprchaly sloučeniny chloru. Vodu z povrchových zdrojů (rybník, dešťová voda) by se měla používat jen pro pěstování v půdě venku.

9. Zalévání 

Zalévání je stejně tak důležité, jako již všechny vyjmenované aspekty. Kolik vody rostlinám dávat a jak často? Pokud je substrát příliš suchý nebo naopak přemokřený, může zničit kořeny vaší rostliny, čímž se poškodí celá úrodu. Říká se, že jeden metr čtvereční pokrytý rostlinami potřebuje 4-6 litrů vody denně. Samozřejmě ale záleží na teplotě a vlhkosti prostředí. 

Kdy zalévat? V moment, kdy rostlina vypotřebuje 50 % vody z předchozího zalévání. Jak to poznat? Nejlépe podle váhy - zvážíte rostlinu se suchým substrátem, poté s mokrým. Druhý den po zalití uvidíte na váze rozdíl - úbytek hmotnosti.

10. Pozor na škůdce a nemoci rostlin

Během pěstování se můžete setkat s nejrůznějšími škůdci a vaši rostlinu mohou trápit nejrůznější nemoci. Více než boj proti škůdcům je důležitá především prevence! 

Jak poznat, že je rostlina napadená škůdci? Sledujte pečlivě své rostliny, hledejte nejrůznější skvrny, tečky, hlavně v oblastí listů.
Nepodceňujte cirkulaci vzduchu - plísně milující stagnující ovzduší a vysokou vlhkost. 

11. Deficity živin

Aby rostlina správně rostla, je potřeba, aby měla dostatek živin. Nedostatek často poznáte na listech - objevují se skvrny, listy mění barvu, kroutí se a zpomaluje se vývoj rostliny. Často jde především o velmi vysoké nebo nízké pH v substrátu, špatné klima nebo nedostatečné zavlažování. V moment, kdy listy vykazují problémy, zkontrolujte všechny možné příčiny a změřte pH substrátu. 

pěstování živiny

12. Nikdy nemíchejte značky hnojiv a substrátů 

Můžete si totiž zadělat na pořádný problém. Většinou každá značka má produkty utvořené tak, aby se perfektně doplňovaly a rostliny tak dostaly správné množství živin a to ve všech fázích cyklu. Pokud ale použijete například produkt Plagron Alga Grow a navážete na něj produktem BioBizz BioBloom, rovnováha se poruší.