Jak vybrat správný květináč pro vaší rostlinu

Může se zdát, že výběr květináče pro vaši rostlinu je pouze estetickou záležitostí, ale velikost a tvar květináče spolu se zvolenou zeminou a směsí pro květináče mají přímý vliv na množství vody, které má rostlina k dispozici. Pokud to s pěstováním rostlin v květináčích myslíte vážně a chcete pěstovat co nejúspěšněji, ať už indoor, nebo venku, je opravdu užitečné mít přehled o tom, jak voda a půda v nádobách působí v různých podmínkách. Kromě výběru nejatraktivnějšího květináče, v němž se bude vaše rostlinka vyjímat (což je také důležité!), vám to pomůže informovaně se rozhodnout, jaký druh nádoby použít pro dlouhodobé zdraví a růst vašich rostlin.

Správná půda pro květináče

Začněme základními poznatky o půdě v kontejnerech. Ano, to je opravdu něco. Během studia na Kalifornské univerzitě v Davisu jsem absolvoval celý kurz věnovaný půdám v kontejnerech. Kontejnery jsou také termín používaný v zahradnictví/školkařství, který bychom obvykle nazvali květináčem nebo sadbovačem.

Když si koupíte předem připravenou směs pro nádoby, hledáte v podstatě směs pro výsadbu, která je již připravena tak, aby vytvořila správnou rovnováhu pórů naplněných vzduchem a vodou pro vaši rostlinu a prostředí, ve kterém roste, když ji zaléváte.

Směs pro pěstování v květináčích musí být schopna udržet dostatečné množství vody a živin a zároveň být dostatečně sypká, aby umožnila pohyb kořenů a vody a výměnu plynů (především kyslíku) v kořenové zóně. Proto směs pro sukulenty obsahuje větší množství a velikost půdních agregátů, jako je pemza, perlit a písek, aby se podpořila zvýšená drenáž oproti řekněme ideální směsi pro nížinné masožravé bahenní rostliny.

Poznámka: Někdy používám termín půda, ale ve skutečnosti je to nesprávné označení. Směsi pro květináče neobsahují žádnou skutečnou "půdu" nebo "hlínu" odebranou ze země nebo z pole. Vyrábějí se z kombinace organických a anorganických materiálů a ve školkařství se proto často označují jako směsi bez půdy nebo půdní substráty. Nebudeme zde však štěpit vlasy.

Jak funguje směs půdy a vody v květináči

Každý substrát pro nádoby (směs pro květináče) má tzv. matriční potenciál.

 • Matriční potenciál je schopnost směsi pro pěstování v květináčích zadržovat vodu.
  • V podstatě jde o to, že pokud je prostor mezi částicemi půdy dostatečně malý, pak kombinace povrchového napětí (které je způsobeno soudržností vody) a přilnavosti mezi vodou a částicemi půdy pohání vodu nahoru a do těchto prostor mezi částicemi půdy.
  • Čím menší je velikost půdních částic, tím větší je matricový potenciál.
   • Tj. těžká jílovitá půda zadržuje více vody než písek.

Když přidáte vodu do směsi pro květináče, přestože je její matriční potenciál v celém květináči stejný (protože se jedná o stejnou směs půdy), není voda v květináči rozdělena rovnoměrně. Je to způsobeno působením dvou protichůdných sil: gravitace a kapilárního působení.

 • Gravitace - působí na vodu směrem dolů, což způsobuje, že se voda přesouvá na dno květináče a buď tam zůstává, dokud se neodpaří (pokud není odtok), nebo odtéká odtokovými otvory.
  • Gravitační síla je vyšší v horní části květináče než ve spodní části.
 • Kapilární působení - působí na vodu směrem vzhůru. Kapilární působení je schopnost kapaliny proudit do úzkých prostor (mezi částečky půdy) i za přítomnosti gravitace.
  • Představte si, že byste drželi papírovou utěrku ve svislé poloze a jen její spodní okraj se dotýkal vody. Viděli byste, jak se voda začíná pohybovat po papíru vzhůru - to je kapilární působení.

Gravitace je v celé nádobě konstantní, ale gravitační potenciál je větší v horní části nádoby a menší v dolní části. Vzhledem k postupnému poklesu gravitačního potenciálu směrem ke dnu nádoby jsou částice půdy schopny zadržet více vody ve spodní části než v horní. To způsobuje vznik tzv. sedavého vodního sloupce na dně nádoby. Sedavá hladina vody je vrstva nasycená vodou.

Proč záleží na tvaru a velikosti květináče ?

Všechny květináče mají sedavou hladinu vody. Směs s vyšší nasákavostí (těžší půda) bude mít vyšší hladinu spodní vody a směs s nižší nasákavostí (lehčí půda) bude mít nižší hladinu nasycení.

U dané směsi pro květináče je hladina spodní vody v půdě/úroveň nasycení vodou STEJNÁ bez ohledu na velikost a výšku květináče.
V mělké a široké nádobě se voda udrží v bližším kontaktu s kořeny rostliny než v nádobě o stejném objemu, která je však vyšší. Proč? Gravitace táhne vodu dolů skrz nádobu a ven z odtokových otvorů.

Výška nádoby ovlivňuje poměrné množství vody a vzduchu. Při použití identické směsi pro květináče se hladina vody v květináči nachází ve stejné výšce bez ohledu na jeho velikost. VŠECHNY květináče se stejnou směsí budou mít stejnou výšku hladiny vody.

Tvar květináče

Při stejných objemech a stejných substrátech se v nízkých květináčích nachází stejná hladina vody jako ve vysokých, takže v nižším a širším květináči je větší procento objemu nádoby naplněno vodou. 

 • To znamená, že vysoká nádoba o objemu 19 litrů zadrží méně vody než nízká a široká nádoba o objemu 19 litrů.

Velikost květináče

Stejný koncept platí i pro velikost květináče, při použití stejné půdy bude výška hladiny vody v malém květináči stejná jako ve větším, proto je poměr vody a vzduchu nejvyšší v největším květináči.

Ano, už jste to slyšeli: na velikosti záleží!

Se stejnou půdou bude výška hladiny vody v malém květináči stejná jako ve větším, proto je poměr vody a vzduchu v menším květináči vyšší. Proto velikost květináče, který pro rostlinu zvolíte pro danou směs půdy, určuje, kolik vzduchu a vody dostanou kořeny.

Jak tyto informace využít při výběru květináčů pro rostliny

Jak tedy použít všechny tyto zahradnické poznatky při výběru nového domova pro naše milované rostliny? Zde uvedeme několik příkladů:

Výběr ideální nádoby

 • Protože vím, že vysoké a úzké nádoby se stejným objemem vysychají rychleji než nízké a široké nádoby, vyhnul bych se výběru vysokého a úzkého květináče pro kapradiny, protože ty mají rády stále stejnou vlhkost.
  • Stejný vysoký, úzký květináč by mohl být ideální pro exemplář kaktusu, kde dodatečná gravitační síla zajistí vynikající odvodnění.
 • Naopak nízký a široký květináč ve stylu bonsajové misky by mohl být ideální pro masožravé rostliny, které přirozeně žijí v podmínkách podobných bažinám a mají rády vyšší vlhkost.
  • Stejně tak nízká a široká bonsajová nádoba by nebyla dobrou volbou pro většinu orchidejí, protože většina z nich jsou epifyty (žijí tedy na stromech, nikoli v půdě) a potřebují zřídka zalévat s výbornou drenáží, takže opět platí, že nízká a široká nádoba by udržela více vody než vyšší úzká, která by pro orchideje nebyla ideální.

Upozornění - velikost a tvar květináče jsou důležité faktory, ale někdy je lze zmírnit správným přizpůsobením dalších faktorů.

 • Například orchideji se může dařit i v krátké nádobě, pokud je v ní vhodná směs kůry pro orchideje, má výbornou drenáž a je zřídka zalévána. Mějte však na paměti, že pokud je květináč poměrně široký, zadrží více vody než malý květináč, který je jen krátký a malý.
 • Nepokoušel bych se však udržet tuto panenskou kapradinu ve vysoké a úzké nádobě - nemohli byste ji zalévat dostatečně často, aby se její krajkové světle zelené listy nezměnily v obávané křupavé hnědé listy panenské kapradiny. V takovém případě si to můžete ještě zkomplikovat a pořídit automatickou závlahu.

Jak správně zalévat

Scénář: Jste hrdým rodičem dvou hoyas (polokultivované listy a výhonky). Jednu hoyu jste zasadili do velkého širokého květináče, aby měla dostatek prostoru pro růst, ale nyní se zdá, že je trochu přemokřená. Druhá hoya, která byla zasazena do menší, ale vyšší nádoby, je v pořádku. Proč?

 • Tento nízký, široký a velký květináč bude mít vyšší úroveň nasycení (sedavý vodní režim) a také zadrží více vody (díky objemu) než vyšší květináč s menším objemem. To nám tedy napovídá, že je třeba omezit zálivku hoye v širokém květináči, protože polokultivované hoye nemají rády, když jsou v příliš mokrém prostředí.

Výběr půdy/směsi pro pěstování

Vrátíme-li se k našim dvěma hoyám výše, pokud jste byli ve fázi přesazování a plánujete použít pro rostliny stejné velikosti různé tvary květináčů o stejném objemu, tj. jedna z nich bude ve vyšší nádobě než druhá, použijte lehčí směs zeminy v nižší a širší nádobě. (Například přidáním dalšího perlitu do směsi v pytlích.)

 • Opět se vracíme k tomu, že hladina podzemní vody je pro danou půdu stejná bez ohledu na velikost a tvar nádoby.

Mějte však na paměti, že menší nádoba (s menším objemem) obecně vysychá rychleji než větší nádoba, ale když je mokrá, hladina nasycení bude stejná jako ve větší nádobě obsahující stejnou směs zeminy.

Závěrem

Snad jste po přečtení trošku moudřejší a chápete jak rostliny budují svůj kořenový systém a co je potřeba dodržet pro různé typy rostlin, květináčů a substrátů. Teď už chápete jak voda a půda působí společně v různých podmínkách. Doufám, že jsme ulehčili rozhodování ve výběru toho správného květináče přesně pro vaše účely. Přeji hodně zdaru ať rostou a zdravě !