Fosfor - Jak poznat, kdy ho má rostlina nedostatek?

nedostatek fosforu

Jak poznat, kdy má rostlina nedostatek Fosforu?

Prvním příznakem nedostatku fosforu je náhlá stagnace růstu. Pokud k tomuto jevu dojde a přetrvává, dochází u starších listů k tmavému zabarvení. V moment, kdy nemá rostlina dostatek fosforu, projeví se to především na jejích listech, které začnou měnit barvu na žlutou, někdy i na tmavě modrou barvu. To je způsobeno hromaděním sacharidů. U listů se také může změnit barva jejich žil, které se začnou zbarvovat do fialova. Nedostatek fosforu u rostlin lze pozorovat také v oblasti kořenů, jejichž vývoj se rapidně sníží. 

Důsledky nedostatku fosforu 

 • Zpočátku bude nedostatek fosforu vést k náhlé stagnaci růstu.
 • Dále si všimnete tmavě zeleného zabarvení spodních, starších listů.
 • Mohou se také objevit červené nebo fialové barvy.
 • Vývoj kořenů se sníží.
 • Růst listů a jejich se sníží.
 • Rostlina je méně odolná vůči chorobám a stresu. 
 • Kvalita výnosu je snížena.

Příznaky nedostatku fosforu

 • Nízká koncentrace fosforu v půdě nebo substrátu.
 • Podklad je příliš vlhký.
 • Hodnota pH půdy nebo substrátu je příliš nízká.
 • Teplota v půdě nebo substrátu je příliš nízká.
 • Nedostatek kyslíku v půdě může snížit absorpci fosforu.

nedostatek fosforu listy

Jak tomu můžete zabránit?

Prevence je lepší než léčba. Proto si vyberte hnojivo bohaté na fosfor, aby vaše rostlina mohla růst. Důležitá je také teplota půdy - udržujte ji kolem 21 °C. Použijte jednu ze základních živin (jako Terra Grow a Terra Bloom), abyste snížili pravděpodobnost stresu rostliny. Mějte také na paměti abiotické faktory. Patří mezi ně teplota, intenzita světla, kyselost, množství vlhkosti a síla větru v případě outdoor pěstování.

Jak léčit rostlinu, která trpí na nedostatek fosforu?

Hnojivo, které obsahuje velké množství fosforu, může pomoci tento nedostatek odstranit. Můžete použít například tekuté hnojivo, jako je Green Sensation nebo PK 13-14 . Další možností je propláchnout váš pěstební systém čistou vodou s upravenou hodnotou pH. Tím se sníží hodnoty pH a EC.

Jak moc důležitý je fosfor pro vaše rostliny?

Fosfor je makroživina. To znamená, že rostliny ho potřebují ve velkém množství, aby mohly růst. Kromě toho hraje fosfor hlavní roli ve fotosyntetickém procesu a napomáhá rostlině k tomu, aby mohla dostatečně dýchat. Tyto dva procesy zajišťují, aby rostlina měla dostatek energie pro růst. Čím rychleji rostlina roste, tím větší množství fosforu spotřebuje k výrobě květin a plodů během fáze kvetení.