Výživový plán značky Guanokalong

Jak dávkovat hnojiva značky Guanokalong?

Značka Guanokalong je plně zaměřena na organické pěstování. K tomuto účelu nabízí svá hnojiva nejen v klasické tekuté formě pro zamíchání do zálivky, ale také v pevném skupenství pro přimíchání do substrátu, kde se postupně uvolňují. Doporučujeme používat poloviční dávku pokud se rozhodnete používat obě formy zároveň.

Tekutá hnojiva Pevná hnojiva
Florizon Kalong Grow Kalong Bloom Seaweed Liquid BatBoost
nebo
Extract
Guanokalong Powder Lava Worm Powder Veg Pearls Palm Tree Ash Seaweed Powder
1. týden růstu 0.5 0.5 2 1 8 ▲ 75 ▲ 3 ▲ 5 ▲
2. týden růstu 0.5 0.5 2 1
3. týden růstu 0.5 0.5 2 1
4. týden růstu 0.5 0.5 2 1
1. týden květu 1 2 2 2 8 ★ 3 ★ 5 ★
2. týden květu 1 1 2 2 3 ★
3. týden květu 1 0,5 0,5 2 3
4. týden květu 1 1 3 4 3 ★
5. týden květu 1 1,5 4 4 2 ★
6. týden květu 1 2 4 4
7. týden květu 1 2 4 3
8. týden květu 1 3 2
9. týden květu 0,5 2
10. týden květu Flushing

 

  • ▲ = Důkladně promíchejte se substrátem
  • ★ = Prohrábněte s vrchní vrstvou substrátu
  • Hodnoty uvedené v tabulce jsou určené pro Lightmix nebo Coco substráty.
  • Pro tekutá hnojiva je udávaná hodnota v ml/l, pro pevná hnojiva je v gramech/l substrátu
  • Během celého pěstebního cyklu doporučujeme pravidelně měřit pH a EC. Přesné měřící přístroje naleznete zde.
  • Nezapomeňte na tzv. flushing (proplach), kdy se ze zálivky vyřadí veškerá hnojiva. Předejdete tak nežádoucím zbytkům hnojiv ve vaší úrodě.

Celou naší nabídku značky Guanokalong naleznete zde.